Hun ble dagens Ivers: «Gjør nesten ingen feil»

foto