Bundesliga gjør klimagrep – innfører gjenbrukbare drikkebeger

foto