Club 21 i møte med ameri­kanerne: – Vi har lagt frem våre betin­gel­ser