Han brukte fotballkrigen til å bli enda mektigere

foto