Sport

«Friluftsliv for mine tanker»

foto
Kompetansemålene i den nye læreplanen peker på at elevene skal lære noen grunnleggende friluftslivsferdigheter, skriver artikkelforfatteren. Bildet er tatt fra Voieskogen i Kristiansand. Fra venstre Andreas, Nila, Anna og Jonas (med ryggen mot bildet).  Foto: Ketil Østrem