Hovedkomitelederen: - Stranda lokket nok mer enn friidrett

foto