Den såkalte «olympiske freden» ble etablert i 1993 og trådde i kraft første gang rundt Lillehammer-OL året senere, med mål om å sikre våpenhvile mellom alle deltagernasjonene de to månedene rundt OL og Paralympics.

Denne våpenhvilen, som historisk var viktig for å gjennomføre lekene i antikke Hellas, der bystatene konstant var i krig med hverandre, er forankret i FN og resolusjonen er undertegnet også av russerne.

Russlands invasjon av Ukraina skjer under denne olympiske våpenhvilen, som startet syv dager før OL-åpningen og avsluttes 20. mars.

– Det er utrolig alvorlig at de bryter denne våpenhvilen, som fikk tilslutning fra alle FNs 193 medlemsland, og det fordømmer IOC (den internasjonale olympiske komité) på det sterkeste. Det er FN som vedtar disse resolusjonene og de som eventuelt må sanksjonere, sier styremedlem i IOC, norske Kristin Kloster Aasen.

Alle ting er tre

Dette er imidlertid ikke første gang Russland er anklaget for å bryte den olympiske våpenhvilen de siste årene:

  • Samme dag som åpningsseremonien i Beijing foran sommer-OL i 2008, rullet russiske stridsvogner inn i Georgia og Sør-Ossetia.

  • Få dager etter deres eget OL i 2014 var avsluttet, fullførte Russland anneksjonen av Krim-halvøya i Ukraina.

– Det er jo påfallende at tre russiske invasjoner kommer under eller umiddelbart etter tre OL, sier generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs.

Russiske myndigheter selv hevder de ikke har brutt den olympiske våpenhvilen, ettersom de to første tilfellene handlet om «innenriksforhold» – en oppfatning vestlige myndigheter bestrider. Heller ikke Sigmund Loland, professor ved institutt for idrett og samfunnsvitenskap på Norges idrettshøgskole, kjenner seg igjen i beskrivelsen.

«Overhodet ikke. Og om noen skulle være i tvil: Parallelt med Beijing-OL har russiske ledere lagt de siste og avgjørende planene for angrepet på Ukraina», skriver han.

– Vi sier eksplisitt at  Russiske myndigheter har brutt resolusjonen. Resolusjonen er en felles verdimarkering om noe som ikke omhandler krig og polarisering, derfor er det utrolig leit og alvorlig at det ikke blir overholdt, sier Kloster Aasen, og minner om at IOC-president Thomas Bach manet til fred og forsoning og solidaritet under både åpnings- og avslutningsseremonien av vinter-OL i Beijing.

Idrettspresident Berit Kjøll sier på sin side i en pressemelding at idrettsarrangementer i Russland ikke bør holdes under rådende forhold.

Aasen: Ikke et røykteppe

På spørsmål om OL kan fungere som et røykteppe eller avledningsmanøver for Russlands militære operasjoner, ettersom det har forekommet ved tre av de siste åtte lekene, er Kloster Aasen mer skeptisk.

– Jeg vet ikke om det stemmer, til det er verden altfor åpen. Hele verden har fått med seg den eskalerende situasjonen i Ukraina, så jeg tror ikke OL har fungert som en avledning i så henseende.

Russland er allerede utestengt fra å delta i OL-sammenheng under eget flagg, og må i stedet representerer den russiske olympiske komité. Kloster Aasen sier at IOCs handlingsrom på generelt grunnlag fortrinnsvis omhandler en fremtidig arrangørs (Russlands) mulighet til å arrangere Olympiske og Paralympiske leker.

Torsdag formiddag, kort tid etter den russiske invasjonen ble kjent, la IOC ut en melding om at anbudet for TV-rettighetene i Europa for OL i 2026 og 2028 nå var åpent – en meddelelse som har fått kritikk for timingen i sosiale medier.

– Timingen er aldeles tilfeldig, det er en anbudssituasjon som er lagt ut for lenge siden. Det var ikke planlagt at dette skulle ut akkurat i dag, sier Kloster Aasen.