Tallene er klare: Så mange fra idretten søkte om strømstøtte

foto