Mener det ikke er ideelt med ekstraordinært årsmøte: – For kort frist