Anders Jacobsen legger opp: - Tid for å starte et nytt kapittel

foto