Færre damer trener i idrettslag. Dette tilbudet i Trondheim er fra 1950-tallet og fortsatt populært

foto