Dette gjør cupheltene i dag: Fra Champions League til vernepleier, lærer og advokat