Austegard er grunnlegger og leder av Stine Sofies Stiftelse. Organisasjonen jobber mot overgrep av barn og unge.

Norges idrettsforbund har i kjølvannet av debatten rundt MyGame – som har fått kritikk for strømmingen av ungdoms- og breddeidrett med robotkameraer – lagt frem et strømmeutvalg.

Da utvalget ble kunngjort 1. mars, var ikke Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse en av de inviterte.

– Da jeg så hvem som sitter i dette utvalget, ble jeg først og fremst veldig skuffet. Deretter kjente jeg på en sterk bekymring, sa Austegard da.

Tirsdag bekrefter Austegard til VG at hun har fått en invitasjon til strømmeutvalget av idrettsforbundet.

– Det setter vi utrolig pris på, og jeg ser virkelig frem til å sitte i det utvalget og håper at jeg kan bidra med mye bra, sier Austegard nå.

– Min rolle i utvalget er å sette søkelyset på de barna som har opplevd vold og overgrep, og sørge for at muligheten for at de kan delta i breddeidretten blir ivaretatt.

– Idrettsforbundet har ombestemt seg?

– De må jo ha gjort det, for det var et veldig kort varsel, svarer Austegard, som setter seg ned i møter med strømmeutvalget fra førstkommende torsdag.

«Målet er å fremskaffe et best mulig, helhetlig og faktabasert saksunderlag for hele norsk idrett og for idrettsstyrets videre behandling av saken», har NIF-generalsekretær Nils Einar Aas uttalt i en tidligere pressemelding.

Austegard mener debatten rundt strømming er veldig viktig.

– Vi er i kontakt med barn hver eneste uke som har utfordringer i forbindelse med at de enten er blitt utsatt for vold eller overgrep av sine nærmeste eller av noen andre.

I GAMET ENNÅ: Tidligere kringkastingssjef i NRK, Thor Gjermund Eriksen, skal bidra i idrettens strømmeutvalg. Foto: Trond R. Teigen / NTB

Seks norske særforbund har skrevet avtale med selskapet MyGame, som ønsker å installere 2000 kameraer i norske idrettshaller.

Planen har vært å filme 100.000 kamper i året, der utøverne kan være ned til 13 år gamle.

Den midlertidige aldersgrensen er nå på 18 år etter at norsk idrett snudde på nyåret.