Visste i flere måneder at hun skulle gå den krevende gull-etappen

foto