Innfører «boplikt»: Marcus Pedersen får ikke bo i Oslo

foto