- Vi er i en situasjon der vi skal forsterke, og så forsvinner en av de største profilene

foto