Flere hundre på tirsdagsrenn - gir økt rekruttering i skigruppene