Det opplyser Skiforbundet i en pressemelding tirsdag.

Drøyt 1,5 millioner kroner er relatert til søksmålet fra LO. I tillegg kommer 700.000 i dekning av saksomkostningen til Handel & Kontor, som var en del av avtalen som ble inngått med Clas Brede Bråthen.

– Det er ingen tvil om at hoppsaken har kostet skiforbundet en betydelig sum. Da Norges Skiforbund ble saksøkt, var det nødvendig å innhente advokatbistand. Den massive mediepågangen gjorde det i tillegg nødvendig å innhente noe ekstern bistand, sier generalsekretær Ingvil Bretten Berg.

Konflikten mellom Bråthen og forbundet ble kjent i august da NSF ikke ønsket å forlenge kontrakten med Bråthen som sportssjef i hopp etter årets sesong. Saken endte med at Bråthen undertegnet en kontrakt som gjorde ham til landslagssjef – en ny stilling. Samtidig er Ståle Villumstad blitt konstituert sportssjef med ansvar for det administrative.

– Det er med stor tilfredshet jeg står her nå og akkurat har signert en avtale med Norges Skiforbund som gjør at jeg kan fortsette å jobbe med det jeg elsker. Hoppsporten og utviklingen av den. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på den jobben, uttalte Clas Brede Bråthen til VG, da konflikten omsider kulminerte i at han signerte for fire nye år, i den nye stillingen.

Avtalen gjør at Bråthen ikke lenger vil rapportere direkte til generalsekretær Ingvild Bretten Berg, som han har gjort til nå, men til den nye sportssjefen som skal ansettes.

– Avtalen som er skrevet under er denne: Bråthen fratrer etter eget ønske stillingen som sportssjef med umiddelbar virkning for å tiltre en ny midlertidig stilling som landslagssjef i hopp for fire år. Stillingen innebærer det sportslige lederansvaret for toppidrettssatsingen innenfor hopp. Stillingen har også ansvaret for samhandling mellom bredde og toppidrett, men ikke ansvaret for administrative oppgaver knyttet til økonomi, hoppkomiteen, arrangement og organisasjonsutvikling. Landslagssjef har ikke ansvaret for, men skal også bidra med markedsarbeid og rekrutteringsarbeid, sa skipresident Erik Røste på pressekonferansen i slutten av oktober, der løsningen ble presentert.

Ledelsen i Norges Skiforbund ønsket opprinnelig å bli kvitt hoppsjefen når den nåværende kontrakten går ut i april. De mente 52-åringen har en uakseptabel atferd som ikke passer inn i norsk arbeidsliv.

Men etter et voldsomt press fra både utøvere, sponsorer og ansatte, tok hele saken en U-sving i slutten av oktober.

Les mer om konflikten mellom Bråthen og skiforbundet her

Dette var saken:

  • Sportssjef for hopplandslaget, Clas Brede Bråthen, havnet i en konflikt med generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

  • Bråthen ble anklaget for å ha en uakseptabel atferd i arbeidslivet. Selv nektet han for dette. Både hoppere, trenere og sponsorer sto på Bråthens side i saken.

  • Bråthen fikk i desember 2020 en skriftlig advarsel fra skiforbundet. Den handlet i stor grad om ting han hadde uttalt i en sak til Dagbladet, der han mente kvinnehopp ble nedprioritert under coronapandemien.

  • Bråthen svarte med å saksøke Skiforbundet, etter å ha gått på midlertidige kontrakter i 17 år. Han mener det ga krav på fast jobb.

  • Hopplandslagets sponsorer truet med å trekke all økonomisk støtte om ikke saken fant en løsning.