Langrennsledelsen avventer situasjonen rundt Weng og Kalvå

foto