Færøyene tok kjempeskalp – slo Tyrkia på hjemmebane