Det melder RBK.no.

Det er klubblisensnemnda i Norges Fotballforbund som står bak avgjørelsen.

Rosenborg er uenig i vedtaket og kommer til å klage.

«Kvinneklubben møtte økonomiske utfordringer i 2022, imidlertid mener vi at nemndas beslutning ikke tar hensyn til de spesielle omstendighetene som oppsto som følge av fusjonen. Vedtaket til nemnda går på tvers av grunntanken til selve regelverket, da hensynet til spillere, trenere og andre avtaleparter til enhver tid var ivaretatt gjennom den vedtatte fusjonen med Rosenborg Ballklubb dagen etter rapporteringsdatoen», melder klubben.