Fangruppering krever at de nye Manchester United-eierne respekterer menneskerettighetene

foto