Professor Ulrik Wisløff blir fysiolog i 20 prosent stilling i Rosenborg. Avtalen gjelder for ett år.  Professor Ulrik Wisløff blir fysiolog i 20 prosent stilling i Rosenborg. Avtalen gjelder for ett år. Foto: Leikny Havik Skjærseth

Professor får nøkkelrolle i Rosenborg