Foto: Kristian Jacobsen

Webradio fra 17.45: Vi følger Viking-Godset direkte