FORVIRRING: TIL-kampen står i fare for å bli avlyst. FORVIRRING: TIL-kampen står i fare for å bli avlyst. Foto: Ronald Johansen

TIL-kampen avlyst