Nå er FIL-vedtaket klart: Klubben vil satse lokalt

Etter måneder med møtevirksomhet har FIL Fotball endelig fått tatt en beslutning i styret.

STYRELEDER: Herleif Hanssen er styreleder i FIL Fotball.  Foto: Knut Løkse Nilssen

sport

Hovedtrekket i det ferske styrevedtaket er at klubben ønsker å befeste sin stilling som foretrukket klubb for regionens spillere. I praksis vil dette bety at spillerstallen i A- og rekruttlag skal ha en betydelig andel lokale og regionale spillere som prioritet.

– Styret er imidlertid helt inneforstått med at en slik satsing må tas over tid, samt at en treningsgruppe i Tromsø selvsagt må og skal prioriteres. Men dette er primært for å kvalitetssikre at regionens spillere knyttet til klubben har de beste treningsfasilitetene for delen av spillergruppen som til enhver tid befinner seg der, sier styreleder Herleif Hanssen i uttalelse sendt til Folkebladet.