Starter skyteskole igjen

Falken skytterlag er snart i gang med skyteskolen som man pleier å avvikle på høsten.

I SIKTET: I over 20 år har Falken skytterlag arrangert årlige skyteskoler for ungdom. Her fra et tidligere år. På bildet; Maria Jakobsen og Johan Daniel Wilhelmsen.  Foto: Jøran Kristensen

UNGDOMSLEDER: Merethe Bårdsen er klar til å dra i gang en ny skyteskole i Falkens klubbhus.  Foto: Privat

sport

Ungdomsleder Merethe Bårdsen i Falken skytterlag, sier at man hadde håpet å være i gang 5. november, men at oppstarten er litt uviss på grunn av det restaureringsarbeidet som foregår i klubbhuset akkurat nå.

Må ha direkte påmelding

Bårdsen forteller at det om ikke mange dager vil komme innbydelser, i form av plakater på skolene rundt omkring, og også på Falkens Facebook-side. Hun fortelller at påmelding må skje direkte til henne, da det er hun som har ansvaret for innregistrering til skolen.

– Skyteskolen er for alle som ønsker å lære seg å handtere våpen, og å skyte i konkurranser. Mange av de vi tar inn på skyteskolen har aldri tatt i et våpen før, og det er her de lærer det grunnleggende i skytesporten. Det går på håndtering av våpen, og å lære seg sikkerhetsregler forbundet med skytesporten. Bårdsen fortelller at skyteskolen foregår i kjelleren i Falkens klubbhus, der man i flere år har hatt en innendørs skytterbane der det skytes miniatyr på 15 meters hold.

Klubben har alt av utstyr

– Dette er jo et lavterskelstilbud, så klubben stiller med alt av utstyr.

Ungdomslederen som har ledet skolen i flere år forteller at dette er et veldig populært tilbud, og noe som klubben ser som en fin måte å hente inn rekruttering på.

– Vi har hatt opptil 27 deltakere på skyteskolen, men nå har vi en grense oppad på 21 deltakere, slik at vi kan operere med tre lag på syv skyteskiver.

Bårdsen forteller at sikkerhet og også trivsel for både barn og foreldre som møter opp er viktig.