Statskog og Reistadløpet i nytt partnerskap

Statskog har inngått en treårig avtale med Reistadløpet.

SAMARBEID: Statskog har inngått en treårig avtale med Reistadløpet. Fra venstre: Daglig leder i Reistadløpet AS, Ivar Holand, Trond Gunnar Skillingstad fra Statskog og Tom-Rune Eliseussen, regionsjef for Statskog i Troms.  Foto: Fredrik Julius Jenssen

sport

Statskog inngår en treårig avtale med Reistadløpet for å løfte arrangementet til nye høyder.

– Vi har spesielt fokus på å videreutvikle aktivitetene rundt skirennet, slik som Ski Village på Setermoen og Rustahøgda, sier regionsjef for Statskog i Troms, Tom-Rune Eliseussen.

– Skaper både bolyst og bli-lyst

Avtalen er med andre ord fram til 2022 og de skal gi Reistadløpet et årlig bidrag på 300 000 kroner. Tilskuddet går av Statskogordninga som er i en samarbeidsavtale med med fylkeskommunen. I kommunene hvor Statskog er grunneier, skal ordninga styrke friluftsliv, folkehelse og næringsutvikling.

– Reistadløpet skårer høyt både på friluftsliv og folkehelse. Dessuten gir det grunnlag for lokal næringsutvikling og representerer en viktig inntektskilde for mange frivillige foreninger og lag. Dette skaper både bolyst og bli-lyst, sier Eliseussen.

Mer enn et skirenn

Statskog har vært en langsiktig partner til Reistadløpet og daglig leder i Reistadløpet AS, Ivar Holand, mener avtalen om tre nye år er viktig.

– Det er viktig for oss å skape aktiviteter både på Setermoen og Bardufoss i tilknytning til løpet. Vi skal jo være mye mer enn bare et skirenn. Gjennom side-arrangement skal vi skape trivsel og glede både for innbyggerne i de to kommunene, men også for alle tilreisende som kommer til Midt-Troms i forbindelse med Reistadløpet, sier Ivar Holand.