Slik skal de redusere plast-svinnet på kunstgressbanene

Norges Fotballforbund og Sparebank 1 Nord-Norge skal sammen med fotballklubber i Nord-Norge bekjempe plastforurensing. Onsdag møtte 48 stykker fra klubber i Midt-Troms opp på Bardufosstun for å ta del i miljøkampen.

PLASTBEKJEMPELSE: Sparebank 1 Nord-Norge og Norges Fotballforbund skal sammen med klubbene i Nord-Norge jobbe sammen for å redusere plastsvinnet betraktelig.  Foto: Vegard Grøtt, NTB scanpix

MØTE: 48 stykker møtte opp på møtet på Bardufosstun onsdag kveld. Her taler anleggskonsulent i NFF, Geirfinn Kvalheim.  Foto: Geir Bakkevoll, Sparebank 1 Nord-Norge

sport

I Nord-Norge er det 190 fotballbaner med kunstgress — og tilhørende svinn av granulat fra hver eneste bane.

Sparebank 1 Nord-Norge skal, gjennom Samfunnsløftet, bruke ti millioner kroner på å bekjempe plastforurensing i nord. En stor del av potten skal gå til fotballklubber som vil redusere andelen plastkorn på avveie fra kunstgress i landsdelen.

Onsdag møtte 48 stykker opp fra brorparten av klubbene i Midt-Troms opp på Bardufosstun for å starte arbeidet med å redusere plastsvinnet fra kunstgressbanene betraktelig.

– Vi kan klare det når vi jobber i lag, og det er en viktig jobb, sier Geir Bakkevoll i Sparebank 1 Nord-Norge.

Stor utslippskilde

Han talte på møtet onsdag kveld. Det samme gjorde anleggskonsulent Geirfinn Kvalheim i Norges Fotballforbund.

Bakkevoll peker på at Miljødirektoratet sier det er mulig å redusere plastutslippet fra kunstgressbanene med 98 prosent.

– Norske miljømyndigheter anslår at plastgranulat fra kunstgressbanene er den nest største kilden til utslipp av mikroplast i Norge, sier Bakkevoll.

Derfor inviterer Norges Fotballforbund og Sparebank 1 Nord-Norge alle nordnorske fotballklubber og kommuner til en plan i tre steg for mindre plastutslipp fra kunstgressbanene i nord. Første steg er kurs på ulike steder i Nord-Norge, som dette i Midt-Troms, for å vise hvilke tiltak som virker for å holde plastgranulatet på kunstgresset.

Viktige tiltak

De viktigste tiltakene som anbefales er fysisk barriere rundt banen, snødeponi, kummer og filter.

– For å sørge for at spillere ikke tar med seg granulat fra banen, anbefaler Norges Fotballforbund og Miljødirektoratet også rister og renseområder for klær og sko, sier Bakkevoll.

– Vi tror disse kursene vil ha stor verdi for de lokale fotballklubbene, fordi vi vil vise hvordan de på den beste måten kan møte regelverket som nok kommer på dette området i løpet av neste år.

Finnsnes IL Fotball skal skifte ut kunstgresset på Finnsnes Idrettspark i løpet av 2020. Da skal etter planen også de viktige miljøtiltakene som snødeponi, kummer, filter og rister bli ivaretatt.

- Jobben på fotballbanene er bare første trinn i plastløftet. I løpet av året vil vi invitere landsdelen med på flere ulike tiltak, sier Bakkevoll.