– Best for alle at jeg fratrer vervet

Da han tiltrådte som styreleder i FK Senja var Hogne Eidissen rådmann i Målselv. Nå er han den kommende rådmannen i nye Senja kommune, og da mener han at rollen som styreleder i FK Senja blir umulig å håndtere.

FERDIG: Hogne Eidissen har allerede i siste styremøte i FK Senja varslet at han ønsker å fratre som styreleder så snart som mulig. Årsaken er at han vil unngå at det stilles spørsmål ved hans habilitet i enkelte saker.Foto: Maria Holm Simonsen 

sport

Hogne Eidissen sier Folkebladet at han i styremøtet i juni orienterte styret i FK Senja om sitt ønske om å kunne fratre på høsten.

Eidissen forteller at da han sa ja til vervet som styreleder i klubben for to år siden var han rådmann i Målselv, men nå har situasjonen endret seg så mye at han ikke kan bekle det som han mener er en umulig dobbeltrolle.

– Best for alle

– Da er det best for alle at jeg fratrer vervet i FK Senja.

Eidissen sier at han er på valg ved årsmøtet i 2019, og at han uansett ikke ville ha stillet til gjenvalg da.

Eidissen ble valgt som prosjektleder for sammenslåingsprosjektet for nye Senja kommune i fjor sommer, og skal tiltre som rådmann i nye Senja kommune 1. januar 2020.

– De fleste, også de i FK Senja, vil ha forståelse for at det å være rådmann i Senja kommune og styreleder i FK Senja vil være umulig å håndtere enkelte ganger. Nå skal jeg og styret i klubben se på og sørge for at ting skjer etter boka når jeg fratrer.

Hogne Eidissen sier at vervet som styreleder i FK Senja har vært spennende og lærerikt.

– Klubben har på en mesterlig måte tatt tak i en litt vanskelig økonomi de siste årene. I fjor hadde FK Senja et overskudd på over 300.000 kroner, og det ser ut som også 2018 skal ende med et brukbart pluss.

Eidissen gir stor ros til både styret og de mange i klubben som jobber hardt for at drifta skal gå bra.

– Lærerik tid i FK Senja

– Klubben har nylig fått på plass en solid samarbeidsavtale med Salmar, og det samme gjelder andre viktige sponsorer, slik at man nå har et bra grep på økonomien. Og så ser vi jo at klubbens flaggskip, A-laget, bare gjør det bedre og bedre i 3. divisjon. Det er viktig med bredde, men det krever også at vi har et godt flaggskip i front.

– Jeg vil jo savne miljøet i klubben, men jeg vil fremdeles være å finne på klubbtrappa når Senja spiller.