– Vi er veldig takknemlige for støtta

Mange glade søkere får i disse dager beskjed om at de får midler fra «SalMar kulturfond i Dyrøy». Blant søkerne er det tre unge, individuelle idrettsutøvere. I tillegg får idrettslag og frivillige klubber støtte.

TAKKNEMLIG: Dyrøy Paintball Klubb er takknemlige for all støtten de har fått. Her er klubbleder, Ørjan Thomassen, avbildet på den nye utebanen for Paintball på Evertmoen.   Foto: Trygve Grønning

GLAD: Petter Gamst Aspenes (17) ble veldig glad for støtten han fikk fra SalMar Nord AS og sier at pengene kommer godt med i den videre satsingen hans.  Foto: Trygve Grønning

sport

Kommunen mottok 12 søknader med et samlet søknadsbeløp på 367.240 kroner. Oppvekst- og omsorgsutvalget (OPOM) hadde en vanskelig jobb med å plukke ut de som skulle få innvilget støtte. SalMar Kulturfond i Dyrøy tildeles i henhold til avtale mellom Dyrøy kommune og SalMar Nord AS, skriver Ordfører i Dyrøy, Marit Alvig Espenes, i en pressemelding.

Takknemlige

Dyrøy Paintball Klubb mottok 20.000 kroner. De pengene kommer godt med til innkjøp av utstyr.

– Vi er veldig takknemlige for støtten vi har fått i fra SalMar. Vi har i tillegg fått støtte fra Frifond og kommunen, det setter vi også stor pris på. Vi har kjøpt utstyr for omlag 100.000 kroner frem til nå. Det eneste vi mangler for å klare å drive helt selvstendig er en kompressor til å fylle luft på markørene. I dag må vi sende dem til militæranlegget i Gumpen for å fylle dem, sier leder i Dyrøy Paintball Klubb, Ørjan Thomassen.

– Med støtten vi nå fikk fra SalMar er vi snart i mål med å kunne gå til innkjøp av egen kompressor. Alt annet utstyr har vi. I fjor bygde vi også en helt ny utebane som er klar til bruk. Det vil bli mye lettere å drive med utleie når vi selv kan fylle luft.

Petter Gamst Aspenes (volleyball), Vegard Paulsen (volleyball) og Fredrik Vaeng Røtnes (kappgang) fikk 5.000 hver i støtte for dekning av utgifter.

– Jeg ble veldig glad for å få støtte. Det blir enklere for meg å fortsette å drive på med idretten. Jeg bor i Brøstadbotn, men spiller volleyball for BK Tromsø. Så det blir mye pendling, da kommer pengene godt med, sier Petter Gamst Aspenes.

Kriterier

Fondet for 2017 er på 150.000 kroner.

– I tildelingen er det lagt vekt på kriteriene i samarbeidsavtalen mellom SalMar Nord A/S og Dyrøy kommune, forteller Marit Alving Espenes.

Det tildeles ifølge en pressemelding mest penger til aktivitet som kommer mange barn og unge til gode, og som ikke er en enkeltstående aktivitet, men noe som gir varig glede for mange. Initiativer til ny aktivitet i kommunen støttes, samt tiltak/utstyr som gir mulighet for utvikling av kulturnæring.