– Vi føler oss spyttet på

Foreldre med barn i Berg montessoriskole reagerer sterkt på vedtak fattet av flertallet i Berg kommunestyret.

SFO: Montessoriskolen ville sjøl stille opp og gi et SFO-tilbud da det offentlige tilbudet forsvant, men noe tilskudd fra kommunen får de ikke. Foto: Carina Hansen 

pluss

I tråd med rådmannens innstilling stemte Ap og Felleslista imot å gi Berg montessoriskole et tilskudd på vel 44.000 kroner. Med det får ikke den private skolen støtte fra kommunalt hold til å kunne tilby heldagsskole og med det gi et SFO-tilbud til elevene.

Foreldregruppa tilknytta montessoriskolen reagerer sterkt på det.