Kommunestyret splittet om tilskudd til privat skole

Berg kommune spytter ikke inn 44.000 kroner slik at montessoriskolen på Skaland kan videreføre et SFO-tilbud. Det skaper reaksjoner.

Avslag: Berg montessoriskole fikk avslag på sin søknad om et tilskudd på vel 44.000 kroner fra Berg kommune. Ordfører Roar Åge Jakobsen fra Samlinglista synes avslaget er trasig, mens Aps Jan Harald Jansen argumenterer for at det var riktig av kommunestyret å gi tommel ned. Foto: Carina Hansen 

pluss

– Her er det snakk om kun småpenger for å opprettholde et SFO-tilbud til åtte-ti unger i Søndre Berg, men det ble nedstemt av politikerne fra Nordre Berg, sier Berg-ordfører Roar Åge Jakobsen om et vedtak som ble fattet i Berg kommunestyre tirsdag.

Berg montessoriskole på Skaland ønsker å tilby heldagsskole til elevene fra 1. til 4. trinn, og det med bakgrunn i at kommunen på grunn av manglende kapasitet ikke lenger tilbyr SFO i Skaland barnehage som før. Montessoriskolen trenger vel 44.000 kroner for å kunne finansiere en ordning med heldagsskole, og søkte derfor om et tilskudd fra kommunen.