Nå blir det stasjonsutbygging i Ersfjord

Fylkesmannen kommer ikke til å sette foten ned for utbygging av en ny ambulansestasjon i Ersfjord på Senja.

Stasjon Nå ligger alt til rette for at det kan bygges ut en ny ambulansestasjon i Ersfjord på Senja.  Foto: Birger Caspersen

pluss

Det er nødvendig med en dispensasjon fra arealbruksformålet dersom Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) skal få bygge ut en ny ambulansestasjon i Ersfjord på Senja. Dette ettersom området, hvor stasjonen er planlagt bygget, er regulert til landbruk og boligformål. I juli ga Berg formannskap tommel opp til dispensasjon, og nå er det klart at Fylkesmannen i Troms ikke kommer til å fremme innsigelse mot dispenseringa.


Mener anbudsvinneren ikke har tomt å bygge på

Klager UNN inn for Kofa

Berg kommune tapte anbudsrunden om å bygge ny ambulansestasjon i Senjahopen. Nå klager de på avgjørelsen.

Det bekrefter rådmann Tore-Jan Gjerpe i Berg kommune.

– Jeg har fått muntlig beskjed fra fylkesmannen om at de ikke kommer til å sette ned foten. Da er saken grei, og utbygginga av ambulansestasjonen kan behandles som en vanlig byggesak, sier Gjerpe.