– Jeg vet at det er «touchy» saker

Rådmannen i Berg tar til orde for nedklassifisering av kommunale veier.

Risikerer omklassifisering: Veien ned til Straumsnes, fra hovedveien og ned til den gamle fergekaia, er den lengste strekninga som er foreslått nedklassifisert. Veien er atkomstvei til ti eiendommer, men ingen av disse har fast bosetting. Foto: Eirik Dahl 

Hvis disse beholdes som kommunale veier utløses det også krav om veiene vedlikeholdes og rustes opp. Da snakker vi store summer.

Tore-Jan Gjerpe
pluss

Når formannskapet i Berg møtes 17. august, står én sak på sakskartet som vil kunne vekke harme. Det handler nemlig om nedklassifisering av kommunale veier.

Saken er initiert av rådmann Tore-Jan Gjerpe.