Ser an skilsmissepraten

Mens man Berg kommune neppe vil søke seg ut av Senja kommune, så har man ikke tatt standpunkt i Torsken.

Avventende: I Torsken kommune ønsker man ikke per dags dato å si noe om man vil søke om å gå ut av Senja kommune, dersom Ap og Sp skulle få et Stortingsflertall bak seg etter valget, sier torskenordfører Fred Flakstad.   Foto: Vidar Bjørkli

pluss

Han skal samle Senja til et rike

Hogne Eidissen, mannen som skal samle Senja til et rike, virker ikke helt å forstå spørsmålet om hvorfor han som rådmann i Dyrøy, Balsfjord og Målselv aldri forlot Silsand.

Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp) har begge sagt at tvangssammenslåtte kommuner kan søke seg ut av giftemålet, dersom de skulle komme til makten etter valget. Det åpner dørene for Torsken og Berg kommune, som ble slått sammen med Lenvik og Tranøy gjennom stortingsvedtak.

Flere fallgruer for kommuneprosjektet

Å bevare en desentralisert tjenestestruktur og å la folk hørtes, blir avgjørende for Senja kommune.

Tidlig

Politisk er Torsken kommune den kommunen som har vært sterkest mot en kommunesammenslåing. Kommunestyret ga senest i februar sitt enstemmige nei til en sammenslåing, med bakgrunn i det negative flertallet fra kommunesammenslåinger. I juni vedtok Stortinget likevel å slå sammen Torsken med Berg, Tranøy og Lenvik kommune.

Hvorvidt kommunestyret vil søke om en reversering, dersom Ap og Sp får et stortingsflertall bak seg etter valget, vil ikke ordføreren si noe om.