– Vil få store konsekvenser for barna

Grunnet kutt for PPT Midt-Troms, må de se seg nødt til å innføre venteliste ved starten av skoleåret. Dette vil gå ut over barna, mener rektor.

PPT: Fra og med 1. juli ble det innført venteliste hos PPT Midt-Troms. Dette trer formelt i kraft ved skolestart til høsten. Foto: Carina Hansen 

Jeg synes barn og unge med spesielle behov for ekstra oppfølging, skal skånes for nedskjæringer

Anita Berg, FAU-leder, Fiba
pluss

Rektor ved Vikstranda skole i Vangsvik sier han ble overrasket når beskjeden om tiltaket ble sendt ut.

– Jeg kvakk til i stolen når jeg så at det skulle bli kutt i PP-tjenesten og at resultatet skulle bli lang ventetid for de som benytter tjenesten. Dette vil få store konsekvenser for barna. Et halvt år er lang tid for en elev som trenger hjelp og som vi ønsker å få utredet. Over 15 prosent av vår elevmasse har behov for hjelp både innen bistand og utredning. Det er mange elever for en skole som fra høsten har 108 elever, så det er klart dette vil få konsekvenser, fortviler rektor Ulf Fredriksen.