Har lagt kablene klar for trafikksignalanlegg

Kablene er gravd ned og alt er klart. Nå gjenstår bare den endelige beslutningen.

LYSREGULERING Skal Finnsnes snart få sin aller første permanente lysregulering?  Foto: TROND SANDNES

pluss

- Vi har lagt ned kabler i grunnen for å forberede for et trafikksignalanlegg, sier seksjonsleder Edel Miljeteig Austlid i Statens Vegvesen.

Høring

I mars sendte Statens vegvesen ut på høring om det bør etableres et trafikksignalanlegg ved gangfeltet i Storgata på Finnsnes, like ved Amfi-senteret. Årsaken er at gangfeltet benyttes av et stort antall fotgjengere. Kombinasjon av fotgjengere, biltrafikk og mye tungtransport utgjør en høy ulykkesrisiko. Høringsbrevet til vegvesenet ble sendt til tre høringsparter.