Soldater aksjonerer: Vil berge utdanning

Så langt sier over 1.000 soldater i bataljonene i Brigade Nord et rungende nei til at Fokus, Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter, skal legges ned. Tallet kan bli dobbelt så høyt.

Protestaksjon: Disse tre tillitsvalgte har startet et protestbølge blant soldatene i Brigade Nord. Så langt sier over 1000 soldater at de ikke vil miste Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus). Tallet kan bli doblet når alle underskriftslistene kommer inn. Fra venstre: Sebastian Vittersø, avdelinsgtillitsvalgt i Brigade Nord, Johanne Harstad, batajonstillitsvalgt i Sanitetsbataljonen og Magnus Vikse, bataljonstillitsvalgt i Panserbataljonen.   Foto: Jan-Erik Bergstad

pluss

Det startet med at bataljonstillitsvalgt Johanne Harstad (Sanitetsbataljonen på Setermoen) for ikke lenge siden ble kjent med Forsvarets planer om å legge ned Fokus gjennom langtidsplanen for Forsvaret. Sammen med bataljonstillitsvalgt Magnus Vikse i Panserbataljonen startet hun en underskriftskampanje for å markere motstand mot den planlagte nedleggelsen. Vernepliktsrådet i Forsvaret står også bak aksjonen.

De tillitsvalgte sier at nedleggelsen av Fokus har gått under radaren hos mange, også soldatene.