- Her får du kjøre hvis du har legeattest

Av totalt 178 dispensasjonssøknader for bruk av skuter er 116 gitt på bakgrunn av varig funksjonshemming i Dyrøy kommune siden 2012. Ordfører Marit Alvig Espenes spekulerer ikke i systemmisbruk.

Overveiende: I Dyrøy kommune er flesteparten av skuterdispensasjonene gitt på bakgrunn av en varig funksjonshemming. (NB: Dette bildet er kun ment som illustrasjon og er tatt i en annen sammenheng).   Foto: Privat

pluss

- Saksbehandler kan ikke overprøve legeattester, sier hun.

Per Stakkevold, lege i Dyrøy og Sørreisa kommuner, forklarer at det er de med slitasjer, plager i hofter og bein, og de med hjerte- og lungesykdommer som i utgangspunktet får skuterdispensasjon på grunnlag av varig funksjonshemming.