Vil stoppe ulovlige motorferdsel-tillatelser

Fylkesmannen i Troms setter søkelyset på kommunenes håndtering av regelverket i motorferdselsloven. Først ut er hyttekjøring.

REGELVERK Fylkesmannen i Troms starter med å veilede kommunene i forhold til regelverket for kjøring med snøskuter til hytter. Hjelper ikke det kan kommunale vedtak bli omgjort. 

pluss

Fylkesmannen i Troms har lagt ut en omfattende veiledning til hvordan kommunen skal håndtere dispensasjonssøknader til motorferdsel i utmark på sin hjemmeside. Fylkesmannen vil også at kommunene har kontrollerbare vedtak, også ute i felt.

Vilkår må være oppfylt

Seniorrådgiver Gøril Einarsen i Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Troms er opptatt av at vilkårene må være oppfylt før dispensasjoner gis. Motorferdsel i utmark er som hovedregel forbudt. Men loven åpner imidlertid for motorferdsel til visse nytteformål. For eksempel er ikke ren persontransport tillatt.