Blir mer kampdyktig på fersk fisk

Nergård i Senjahopen investerer nå 17 millioner kroner i et nytt bygg for å bli mer kampdyktig på ferskfisk.

UTBYGGING Daglig leder Henning Grande og hans ansatte ved Nergård i Senjahopen ser fram til å få bedre fasiliteter for pakking av ferskfisk. Tirsdag var tråleren «Kasfjord» oppe med 600 kasser torsk fra Bjørnøya. 

pluss

SENJAHOPEN: Betongsoklene til det nye bygget er kommet på plass. Golvflata blir på 1.000 kvadratmeter og bygget føres opp som en forlengelse av eksisterende mottaksanlegg.

Folkebladet-TV: Satser 17. mill. på nybygg