Har mål om å realisere Nord-Norge-banen

nyhetsstudio

Hurdal: I det 86 sider lange dokumentet som ble offentliggjort samtidig som de to partilederne innledet pressekonferansen utenfor Hurdalsjøen Hotell onsdag, kommer det fram at den nye regjeringen blant annet vil gjennomføre en konseptutredning med mål om å realisere utbygging av Nord-Norge-banen.

Ifølge regjeringsplattformen skal utredningen ferdigstilles og behandles i forbindelse med neste rullering av Nasjonal transportplan.