Starter opp E8-prosjektet

nyhetsstudio

Ramfjord: Regjeringen har lagt opp til anleggsstart på E8-prosjektet med ny innfartsvei til Tromsø.

Prosjektet omfatter bygging av ny 9,7 kilometer tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Veien bygges i ny trase på vestsiden av Ramfjorden, som krysses med en 870 meter lang bru og reduserer kjørelengden med 2,5 kilometer.