Høy fart og mobilbruk medførte bøter

nyhetsstudio

Nordreisa: Politiet på Storslett har hatt kontroll i 80-sonen på E6 i Oksfjord.

Tre bilister ble bøtelagt for fart, mens to ble bøtelagt for mobilbruk. En sjåfør ble anmeldt da han nektet å vedta bot for mobilbruk, opplyser Troms politidistrikt.