Vil ha ett fiskarlag i nord

nyhetsstudio

Nord-Norge: 30 fiskere i Nordland ber om å bli slått sammen med Fiskarlaget i Troms og Finnmark, skrive r NRK Troms.

I et brev til styret i Nordland fylkes fiskarlag ber de om å starte forhandlinger om dette, da de mener ett fiskarlag i Nord-Norge vil være sterkere enn to.