Kraftig brann i bygning på avfallsanlegg i Narvik

foto