– Det vil kunne ta flere år før vi har nye maritime helikoptre i Norge