Gjenvalgt som leder for Nordnorsk Redaktørforening

foto