Uværet: Det er utfordrende kjøreforhold natt til tirsdag